Day: July 4, 2021

ทําของพรีเมี่ยม

เรื่องควรรู้ในการเลือกทำ “ของพรีเมี่ยม” ที่ผู้ประกอบการควรอ่าน

ในการทำธุรกิจนั้นหลายคนนั้นอาจจะรู้อยู่แล้วว่าในธุรกิจนั้นการมีของพรีเมี่ยมไว้ใช้ในการปิดการขาย ซึ่งเชื่อว่าหลายคนนั้นอาจจะมองข้ามในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี้ไปจนทำให้หลายครั้งในการมีของขวัญพรีเมี่ยมนั้นอาจจะมีเรื่องที่หลายคนนั้นยังไม่รู้และผิดพลาดไปดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ เรื่องที่เราควรรู้ในการทำของขวัญพรีเมี่ยมกันดีกว่านะครับ  เรื่องของขวัญพรีเมี่ยมที่เหมาะกับธุรกิจของเรา  อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของ ธุรกิจของเรานั้นสำคัญอย่างมากนะครับ เพราะว่าหลายครั้งที่หลายคนนั้น และ หลายครั้งที่เจ้าของธุรกิจนั้นเลือกใช้ของพรีเมี่ยมที่ราคาโดยที่ไม่สนว่าธุรกิจของเรานั้นเหมาะสมกับสินค้าพรีเมี่ยมที่เรานำมาปิดการขายหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นสินค้าไอที อาจจะมีการนำของขวัญพรีเมี่ยมอย่างเช่น แฟลชไดร์ฟ หรือ Power Bank มาใช้นั้นอาจจะตอบโจทย์มากกว่าที่เจะนำสมุดพกมาใช้ในการปิดการขายนะครับ   อย่านำของที่ไม่มีประโยชน์มาเลือกใช้   อีกข้อนั้นคือในเรื่องของ “การนำของที่ไม่มีประโยชน์” มาใช้ ...

wpadmin 0 Comments 7:57 am
Read FullRead Full