Nature Activities Adventure ข้อควรปฏิบัติในการเป็นนักแคมป์ปิ้งที่ดี

ข้อควรปฏิบัติในการเป็นนักแคมป์ปิ้งที่ดี


เต็นท์แคมป์ปิ้ง

การได้ออกไปสัมผัสธรรมชาติที่สวยงามผ่านทางการท่องเที่ยวแบบแคมป์ปิ้งถือเป็นประสบการณ์ที่ดีและมีความสุขมากๆ และยังมีนักท่องเที่ยวอีกหลายๆ คนก็ชื่นชอบกิจกรรมเหล่านี้ด้วยเช่นกัน เปรียบเสมือนสังคมๆ หนึ่งที่ต้องมีข้อการปฏิบัติเพื่อที่จะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ในที่นี้ไม่ได้มีกฎหมายเพื่อการแคมป์ปิ้งโดยเฉพาะแต่เราสามารถเรียนรู้และนำไปปฏิบัติได้เพื่อที่จะทำให้การไปแคมป์ปิ้งในแต่ละครั้ง มีความสุขและไม่สร้างความเดือดร้อนแก่สถานที่และบุคคลอื่นๆ ที่มาแคมป์ปิ้ง 

มารยาทเรื่องเวลาและความเป็นส่วนตัว

1.การรักษาเวลาเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก ยิ่งหากต้องเดินทางไปกับเป็นหมู่คณะ ควรเผื่อเวลาและมาถึงก่อนเวลานัดสักเล็กน้อย เพื่อเป็นการเตรียมตัวเองให้พร้อมและตรงต่อเวลา คนอื่นๆ ที่ต้องเดินทางไปพร้อมกันไม่ต้องมารอคอย 

2.ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับในการใช้เสียงในช่วงเวลาต่างๆ อย่างเคร่งครัด อย่างเช่นสถานที่บางแห่งจะงดใช้เสียงในช่วงเวลาหลัง 4 ทุ่มขึ้นไป ก็ควรปฏิบัติตามเพื่อเคารพสถานที่และบุคคลอื่นๆ ที่พักผ่อนไปแล้ว 

3.เคารพความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น ไม่ควรถือวิสาสะเข้าไปหาผู้อื่นในพื้นที่โดยที่ไม่ขออนุญาตก่อน แม้บุคคลนั้นจะเป็นผู้ร่วมแคมป์ปิ้งที่เรารู้จักก็ตาม รวมไปถึงไม่จับหรือรื้อของใช้ของบุคคลอื่นโดยพละการ 

บริเวณสำหรับการกางเต็นท์แคมป์ปิ้ง

1.ควรกางเต็นท์แคมป์ปิ้งที่มีการจัดเครียมไว้ให้เท่านั้น และไม่ควรกางเต็นท์แคมป์ปิ้งชิดกับเต็นท์หลังอื่นมากจนเกินไป เพราะอาจจะทำให้อึดอัดและบังวิวทิวทัศน์ของบุคคลอื่นได้ อีกทั้งยังทำให้การเข้าออกไม่สะดวกเท่าที่ควร 

2.ไม่ใช้พื้นที่ในกางเต็นท์แคมป์ปิ้งและวางของอื่นๆ มากจนเกินไป ควรใช้พื้นที่อย่างพอเหมาะ เพราะยังมีบุคคลอื่นที่มาแคมป์ปิ้งเหมือนกันกับเรา ควรจัดสรรให้เหมาะสมจะได้มีที่เหลือเผื่อให้นักแคมป์ปิ้งคนอื่นๆ 

3.ไม่ควรติดตั้งไฟส่องสว่างที่จะส่องเข้าไปในเต็นท์แคมป์ปิ้งของบุคคลอื่นมากจนเกินไป เพราะอาจจะรบกวนการพักผ่อนและถือว่าเป็นการลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่ง 

4.ไม่ทิ้งขยะของตนเองใกล้กับบริเวณที่ตั้งเต็นท์แคมป์ปิ้งเพราะจะทำให้ส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์รบกวนผู้อื่น อีกทั้งยังอาจเป็นแหล่งล่อแมลงหรือสัตว์ต่างๆให้เข้ามา เป็นที่สะสมของเชื้อโรคได้ง่ายด้วย 

กิจกรรมต่างๆ ระหว่างที่แคมป์ปิ้ง

1.ควรจัดกิจกรรมที่จะไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมมากจนเกินไปนัก เพื่อให้ธรรมชาติในสถานที่ที่ไปกางเต็นท์แคมป์ปิ้งได้อยู่ไปนานๆ  

2.ไม่ส่งเสียงดังจนเกินไป รวมถึงไม่ส่งเสียงดังในช่วงดึกหลัง 3 – 4 ทุ่มเป็นต้นไป เพราะถือว่าเป็นช่วงเวลาพักผ่อน อาจจะรบกวนนักแคมป์ปิ้งคนอื่นๆได้ 

3.กิจกรรมที่จัดขึ้นไม่ควรเป็นกิจกรรมที่อันตราย เพราะอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งของตนเองและบุคคลอื่นที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นได้ 

4.กิจกรรมที่ทำไม่ควรเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ทั้งในเรื่องการพนันและสิ่งเสพติดต่างๆ เพราะนอกจะผิดกฏหมายแล้วยังผิดศีลธรรมอันดี 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อควรปฏิบัติสำหรับการเป็นนักแคมป์ปิ้งที่ดีนี้ ทุกคนจะตระหนักได้ถึงความสำคัญและทำไปปฏิบัติ จะช่วยเป็นบรรทัดฐานที่ดีในการไปแคมป์ปิ้ง ทำให้สังคมการท่องเที่ยวแบบแคมป์ปิ้งมีความน่าเที่ยวมากขึ้น ซึ่งเป็นผลดีกับตัวเราเองและบุคคลอื่นที่อยู่รอบๆ ข้างเราด้วย 

Leave a Reply

Your email address will not be published.